Kort eller lång klänning – hur gifter du dig?

Det är ofta ett av de första besluten du måste ta i jakten på din drömklänning.
Lång eller kort? Så här ska du tänka!